Ga naar de inhoud

Karmische relatie

Van tijd tot tijd leren we iemand kennen die meteen speciaal voelt en met wie we direct een intens contact hebben. Het lijkt alsof we hun ziel herkennen. De blik in hun ogen of hun energie trekt ons krachtig naar hen toe.

Het kunnen verschillende dingen zijn die ons aantrekken: het kan de toon van hun stem zijn, hoe ze zich kleden, de geur van hun huid of iets anders persoonlijks wat een vonk laat overspringen en ons al snel in lichterlaaie zet.

Maar al te vaak zijn dit de eerste tekenen van dat we op het punt staan om een karmische relatie aan te gaan.

De persoon voelt heel vertrouwd aan en het voelt alsof we hem/haar al heel lang kennen, misschien wel uit een vorig leven. Dit kan heel vreemd voelen, vooral als we niet geloven in reïncarnatie.

Het kan gebeuren dat deze gevoelens in een vriendschap ontwaken maar als er intieme liefdesgevoelens ontstaan, verhoogt de aantrekkingskracht en worden emoties naar een nieuw niveau getild. We verlangen om in hun buurt te zijn en willen ontdekken waarom hun ziel als een puzzelstukje past bij de onze.

In een karmische relatie komt vaak misbruik voor, verbaal of fysiek, en het is aan ons om ons af te vragen waarom we dit gedrag accepteren. We kunnen bij onszelf te rade gaan waarom we ons zo onwaardig voelen dat we toestaan dat iemand anders ons zo slecht behandelt.

We kunnen niet met de vinger naar iemand anders wijzen, we moeten naar onszelf kijken om te ontdekken waarom we bepaalde mensen een plaats in ons leven geven die ze niet verdienen. Hoe andere mensen ons behandelen kan een weerspiegeling zijn van hoe we over onszelf denken. Dus als we iemand in ons leven toe laten en hem/haar de kans geven om ons slecht behandelen, zijn wij niet zorgzaam of liefdevol genoeg voor ons innerlijke zelf. Want anders zouden we ons van hen verwijderen ter zelfbescherming.

Vaak kan bepaald negatief gedrag comfortabel en vertrouwd voelen, zoals we misschien ervaren hebben in een vroeg stadium van ons leven.
Omdat we het herkennen en het resoneert met iets in ons, betekent niet dat we het NU moeten accepteren en nu geen keuze hebben om er van weg te lopen.

Boosheid en woede is ook gebruikelijk gedrag binnen een karmische relatie en het voelt alsof elk klein dingetje ons en/of de ander op een verkeerde manier raakt en een irrationele heftige reactie veroorzaakt. Nogmaals, dit is vanwege vroegere ervaringen die dezelfde reacties triggeren.

Het is absoluut noodzakelijk om te weten te komen waarom we onszelf toestaan om ons zo te gedragen en dat we gaan uitzoeken wat we diep in onszelf hebben weggestopt dat ons weg houdt van een kalme, rustige en liefdevolle relatie.
We kunnen niet anderen de schuld geven van onze reacties. Het is volledig aan ons om ons gedrag te erkennen, de wonden te genezen, de oude pijn te voelen en onze bedrading, waarneming en reacties te veranderen, zodat we stoppen met ervaringen uit het verleden nu ons dagelijkse leven te laten beïnvloeden.

We kunnen proberen om enige controle over de relatie te krijgen met behulp van emotionele manipulatie of om met driftbuien onze zin te krijgen.
Dit is heel vaak omdat we bang zijn om gekwetst of afgewezen te worden of omdat we ten onrechte geloven dat door controle uit te oefenen (binnen onze relatie), we pijn en trauma kunnen voorkomen. Het werkt precies andersom. We veroorzaken meer pijn bij onszelf door strak vast te houden aan iets waar we reëel gezien heel weinig controle over hebben. We hebben geen controle over andermans gevoelens ten opzichte van ons en het is niet aan ons om andermans leven te beheersen.

Uitzoeken wat het is waar we zo bang voor zijn en het helen van de delen van onszelf waar we ons erg onzeker over voelen is de manier om de controle te verwijderen.
Een laag zelfbeeld en weinig eigenwaarde zijn vaak verantwoordelijk voor controlerend gedrag. Evenals jaloezie en bezitterigheid. Al deze eigenschappen zullen hoogstwaarschijnlijk de kop opsteken in karmische relaties. Elk van hen zijn een gevolg van een gebrek aan innerlijke zekerheid, veiligheid en eigenwaarde.

In plaats van het toestaan van het steeds maar weer opnieuw afspelen van de oude tapes en onze demonen elke keer weer een rol laten spelen binnen (nieuwe) relaties, kunnen we beter onderzoeken waarom die gevoelens van afwijzing (bitterheid, wrok) onder de oppervlakte drijven. Als we dat doen kunnen we die emoties erkennen, liefde, zorg en aandacht geven en accepteren dat we een mix zijn van duisternis en licht en dat het okay is om deze gevoelens te hebben, zolang wij de macht hebben over hen en niet omgekeerd.

Een karmische relatie voelt heel anders dan een soulmate relatie, omdat we ons voortdurend afvragen waarom we er in blijven. Het is alsof we weten dat we lessen te leren en patronen te doorbreken hebben. Dat we kiezen voor deze partner als een manier om ons te helpen om meer over onszelf te begrijpen door het rollenspel. We spelen verschillende personages tot de antwoorden worden onthuld.

Er zullen natuurlijk ook momenten of periodes zijn van goede gevoelens en veel liefde binnen de relatie en de gevoelens zijn heftig. Maar de relatie zal waarschijnlijk niet authentiek voelen en er zal heel weinig vertrouwen, loyaliteit en respect voor elkaar zijn. Omdat we de ander diep van binnen niet zien als een levenspartner of als iemand die permanent een onderdeel van ons leven zal zijn. Dit klinkt als een zeer egoïstische relatie, en in vele opzichten, en op verschillende niveaus is dat ook zo. De relatie is een opstap om de volgende fase te bereiken en vaak is er onderliggende wrok voor elkaar omdat we elkaar laten zien wie we werkelijk zijn, als we (nog) niet bereid om het te zien.

Dit soort relaties zijn heel gebruikelijk wanneer we een hoop werk te doen hebben bij onszelf en als we functioneren op een zeer lage frequentie. Deze relaties duwen ons (ver) over onze grenzen, waarvan we voorheen dachten dat het onze limiet was en testen ons tot het uiterste om ons te laten zoeken naar onze ware zin en betekenis van het leven.

Het is heel vaak dat we door middel van een karmische relatie meer leren over wat we willen in een toekomstige relatie omdat we meer leren over onszelf en omdat we leren van de strijd en energie die het kost om een relatie in stand te houden met iemand die niet goed voor ons is.

Als we onze cyclus van karmische verbindingen hebben voltooid en niet meer dezelfde lessen aantrekken zullen we een bewustzijn en een diep gevoel hebben over wat we willen en nodig hebben in ons leven.
Sommige mensen kunnen zich snel door (een) karmische liefdesrelaties heenwerken en daarna een zielsverwant aantrekken, maar eventueel trekken ze nog karmische vriendschappen aan of in karmische ruzies met familieleden belanden.

We hebben allemaal verschillende lessen te leren en elke les zal zich op zijn eigen unieke manier presenteren aan ons. Hem herkennen en te begrijpen, zodat we volledig bewust zijn van de reden waarom we hem krijgen in ons leven is de meest krachtige manier om het tij te keren. Zodat we zien wat er gebeurt en het oplossen in plaats van hetzelfde script te blijven spelen, elke keer met een andere cast.

Alle relaties die we hebben zouden gezond en voedend moeten zijn. Als we niet volledig bewust en wakker zijn over het hoe, waarom en wat het is dat we mogen leren, zullen we blijven steken in dezelfde cyclus en zullen dezelfde patronen zich keer op keer herhalen.

Dit alles gezegd hebbende, betekent het niet dat karmische relaties niet kunnen veranderen in liefdevolle, echte soulmate verbindingen; het betekent wel dat veel zelfacceptatie, bewustzijn en liefdevol innerlijk werk gedaan moet worden voordat het naar dat niveau getild kan worden. De eigenliefde zal ‘moeten’ groeien.

Een karmische relatie kan moeilijk zijn om uit los te komen omdat ze verslavend kunnen aanvoelen en we ons gedwongen kunnen voelen om de patronen door te blijven werken en de puinhoop te ontwarren en onze verhalen samen te ontrafelen.
Echter, tenzij beide mensen echt bereid zijn om voortgaand innerlijk werk te verrichten, en eventueel hulp van buitenaf te zoeken, raken we alleen maar verder in de knoop.

Deze relaties zijn niet ons lot en ook niet onze toekomst, ze zijn gewoon ons verleden en dat wordt over en weer aan ons gepresenteerd totdat we weten wat het is wat we nodig hebben en bereid zijn om de juiste beslissingen te nemen voor een evenwichtige, gezonde en chaos-vrije toekomst.

Verandering kan moeilijk zijn omdat geliefden, vrienden en familieleden in de karakter rollen willen blijven die ze gewend zijn.
Als iemand in de buurt uit de gebruikelijke rol stapt, heeft de ander de keuze om hem of haar (liefdevol) te laten gaan en hem of haar zijn/haar vleugels te laten vinden, te vliegen en te laten opstijgen, of de uitdaging ook aan te gaan en zelf ook veranderingen te bewerkstelligen die nodig zijn om goed te gedijen.

Als we niet afhankelijk zijn en niet onze trauma’s uit het verleden nodig hebben om ons te voeden, hebben we ook geen relatie(s) meer nodig om van onze karmische last af te komen. We voelen ons sterk (ook in onze kwetsbaarheid), veilig, zeker en onafhankelijk. We zijn zelf in staat om ons te transformeren en te verlichten van onze last. We staan open voor groei.

Maar al te vaak zijn we gewoon doodsbang van hetgeen we niet kennen. We zijn bang om los te laten wat we hebben en we denken dat we een onbekende, lege en enge weg in slaan.
Echter, wanneer we het bewustzijn en de moed hebben om weg te gaan uit en weg te blijven van karmische relaties en onszelf het waard vinden om op zoek te gaan naar authentieke relaties, zullen we dat het minst angstaanjagend vinden en zal het het mooiste, rustigste, heerlijkste en meest overweldigende en meest liefdevolle ding zijn wat we ooit voor onszelf zullen doen.

Originele schrijver: Alex Myles
Editor: Travis May
Vertaling: Irene Martens

Waarom trek ik een narcistisch type aan?

Ben jij ook het type dat elke keer denkt: ‘Yes! Eindelijk heb ik de juiste partner gevonden!’. Blijkt achteraf elke keer weer dat hij absoluut niet de persoon is die je dacht dat hij was? Weer zo’n narcist! Hoe komt het toch dat we ze blijven aantrekken? Volgens de wet van de aantrekkingskracht trekken dezelfde vibraties elkaar aan ‘like attracts like’. Dus we hebben iets gemeen met narcistische types, maar wat?

Wat heb ik gemeen met een narcist?

Het gevoel ‘niet goed genoeg’ te zijn, angst iets verkeerd te doen, en het gevoel een slecht persoon te zijn. Dit leidt ertoe dat we ons hele leven lang proberen om ons op een bepaalde manier te gedragen zodat we wel aanvaard en geliefd zullen worden.

Deze overtuigingen vinden hun basis in de kindertijd. We zijn opgegroeid met ouders die ons het gevoel gaven dat we één grote teleurstelling zijn. Wat we ook deden, het was nooit goed. We konden nooit onszelf zijn, want onszelf… was niet goed genoeg, of slecht!

Deze traumatische ervaring heeft zijn gevolgen. Sommigen hebben een manier gevonden om hiermee om te gaan: de ‘codependents’. Als je codependent bent, ben je iemand die de ander zijn noden en behoeften boven die van jezelf plaatst. Je gaat alles doen voor de ander, je gaat jezelf gedragen zoals de ander het wil. De focus ligt maar op één ding en dat is: hoe moet ik me gedragen zodat ik liefde krijg?

Sommigen vinden geen manier om met hun ouders om te gaan; wat ze ook doen, ze worden niet geliefd! Dit leidt tot de ‘borderline’ en de ‘narcistische’ persoonlijkheid. De borderliner loopt verloren in zijn extreme gevoelens en ervaart een enorm gevoel van leegte. De narcist creëert een persoonlijkheid, naar de buitenwereld toe, die door iedereen geliefd wordt.

Wat we allemaal gemeen hebben, is dat we geen ‘eigen persoonlijkheid’ hebben, we zijn niet ‘onszelf’, omdat we nooit aanvaard werden als ‘onszelf’. Gevoelens van schaamte, teleurstelling en ‘niet goed genoeg’ zijn, zijn hier de kerngevoelens.

De ‘codependent’ en de ‘borderliner’ zijn vaak extreem empatisch. Ze hebben geleerd om zich goed af te stemmen op wat er in de ander omgaat, zodat ze weten hoe ze zich moeten gedragen om geliefd te worden. Daardoor lees je ook vaak dat empaten en narcisten een grote aantrekkingskracht hebben. Het zijn codependents, borderliners en narcisten die elkaar aantrekken. Dit komt doordat ze dezelfde vibratie hebben, dezelfde overtuigingen, hetzelfde trauma. Vaak zien we volgende combinaties: codependent – narcist, borderline – borderline, borderline – narcist.

Hoe kan ik voorkomen dat ik weer bij een narcist terechtkom?

Om te voorkomen dat je weer terechtkomt in zo een toxische relatie moet je je vibratie veranderen. Maar om dit mogelijk te maken moet je focus op het volgende liggen: je trauma verwerken! Je kan de andere persoon nog zoveel mogelijk proberen te veranderen als je wil, je kan de persoon verlaten en op zoek gaan naar een betere partner, maar…

Zolang je vibratie nog steeds hetzelfde is zal je de zelfde types blijven aantrekken.

Dus begin bij jezelf, focus op jezelf. Welke ervaringen in je kindertijd hebben er bij jou voor gezorgd dat je het gevoel hebt dat je niets verkeerd mag doen, dat je niet goed genoeg bent? Welke overtuigingen heb je hierdoor gekregen? Hoe gedraag je je in het dagelijkse leven? Ben je echt jezelf? Of heb je eigenlijk geen idee wie je echt bent? Kan je op je strepen staan of laat je maar over je heen lopen? Blijf je constant de schuld op jezelf nemen? En blijf je maar analyseren wat je verkeerd hebt gedaan? Begin deze vragen te stellen, en word je meer bewust van jezelf!

De eerste stap is bewustwording

Vraag je dus niet meer af wat er toch mis is met je inschattingsvermogen, want telkens opnieuw en opnieuw trek je dezelfde partner aan, ook al ben je nu extra voorzichtig in je keuze! Het komt dus door je eigen vibratie, je eigen trauma. Het heeft niets met je inschattingsvermogen te maken, maar enkel en alleen maar met de wet van het universum. Het gelijke trekt het gelijke aan!

De eerste stap naar een liefdevolle relatie is je bewust worden van het je onderbewuste, je opgeslagen angsten, pijnen en trauma’s.

En vergeet niet, narcisten lijken soms ongevoelig en harteloos, maar ze hebben dezelfde (soms zelfs meer) pijn ondergaan als wij. Ja, ze hebben gevoelens, ze hebben de pijn gevoeld, maar ze hebben zich leren afsluiten. Of dat goed of slecht is, daar kunnen enkel zij over oordelen…